wykresy

Planując karierę w branży hotelarskiej warto zapoznać się z zasadami funkcjonowania pieniądza, jak nim obracać i o czym należy pamiętać.

Koszta, koszta…

Dziedzina ta jest podzielona na Koszta Stałe i Koszta Niepodzielne. Centra Kosztów definiują jednostki organizacyjne hotelu generujące jedynie koszta, przy czym są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania otwartej spółki. Są one uwidocznione w kategoriach Kosztów Niepodzielnych, które zawierają Departament Administracja i Dyrekcja- Administrative & General Dpt., Depratament Techniczny- Property Operations& Maintance Dpt., Depratament Sprzedaż i Marketing- Sales & Marketing Dpt., oraz Media- Utilities. Ta ostatnia kategoria nie jest stricte działem należącym do Centrum Kosztów, jednak jej wartość pieniężna jest tak wysoka, że należy ją wyodrębnić.

Koszta niepodzielne

Koszta niepodzielne charakteryzują się przynależnością do decyzji operacyjnych managerów hotelu. Z tego powodu Gross Operating Profit, czyli zysk operacyjny, jest najważniejszą wartością wskazującą kondycję operacyjną hotelu. Zaraz po parametrach GOP zwraca się uwagę na Koszty Stałe (Fixed Charges) związane z kierownictwem hotelu. Podliczone wartości świadczą o polityce właścicieli spółki przedsiębiorstwa w dziedzinie finansowania i własności rozwoju. USALI do Kosztów Stałych zalicza opłaty lokalne, wynajem długoterminowy, bądź leasing, oraz ostatnie- ubezpieczenie.

Po wykonaniu równania:

DOCHODY Z CENTRÓW ZYSKU- KOSZTY NIEPODZIELNE-OPŁATY ZA ZARZĄDZIANIE- KOSZTY STAŁE=DOCHÓD OPERACYJNY NETTO

Idąc dalej:

DOCHÓD OPERACYJNY NETTO- REZERWY OD PODPISÓW NA FUNDUSZ REMONTOWY= SKORYGOWANY DOCHÓR OPERACYJNY NETTO

Wynik ostatniego równania daje nam EBITDĘ,

W sytuacji, gdy potrzebna jest wartość Zysku Netto, należy od ANOI odjąć amortyzację, koszty finansowe, zdarzenia nadzwyczajne, podatki dochodowe.

Koszta Niepodzielne we wcześniej wymienionym pierwszym departamencie obejmują koszta związane w prowadzonymi audytami i padaniami sprawozdań finansowych. Te dzielą się na:

1. Niedobory i nadwyżki kasowe
2. Usługi bankowe
3. Koszty windykacji
4. Opłaty prowizyjne z tytułu płatności kartami kredytowymi
5. Darowizny
6. Usługi płacowo-kadrowe

Kolejna kategoria, na której kosztach warto skupić uwagę, związana jest z kosztami utrzymania systemu IT. Składają się one na:

1. Koszty zniszczeń i straty własności wizytatorów hotelowych, o wartości przekraczającej wysokość polisy ubezpieczeniowej
2. Usługi prawnicze
3. Usługi doradcze i konsultacje, oprócz tych widniejących w innych departamentach
4. Opłaty przesyłkowe i pocztowe
5. Ochrona i bezpieczeństwo
6. Utrzymanie aut służbowych

Przy współpracy z https://www.wszystko-do-hotelu.pl/.